3 de Mayo, 2006, 15:48: Alvaro F. Ortola GuixotGriego 1º Bachillerato Diurno

Las gramáticas más tradicionales nos dicen que existen tres tipos de participios, desde el punto de vista de la sintaxis.

1. Atributivo: sustantivado con el artículo: ὁ λέγων "El que dice", "El que habla".

2. Apositivo: concordando en género, número y caso, como un mero adjetivo: Σωκρατης τοῦτο λέγων ἀπῄει "Sócrates se marchó diciendo esto", "Sócrates se marchó mientras decía esto".

3. Predicativo: concordando en género, número y caso, como un mero adjetivo, pero el verbo personal de la oración en la que se inserta es de percepción física o intelectual: Σωκράτης Πλατῶνα περὶ τὸν κόσμον λέγοντα εἶδε "Sócrates vio a Platón hablando del cosmos".

¿Cuál es la diferencia entre el 2) y el 3)? Aparentemente ninguna, al menos en griego. Pero..., fijaos bien, 3) siempre se dará con un verbo transitivo, lo que permite hacer algo que en 2) parece prohibido, que es lo siguiente: traducir como una oración completiva: "Sócrates vio que Platón hablaba del cosmos".

Pero, ¿es que 2) no puede darse con verbos transitivos? Sí, claro que sí, pero entonces, si el verbo no es de percepción física o intelectual, el griego pide, o una oración completiva de infinitivo o una introducida con conjunción. La, digamos, "oración completiva con participio" se reserva para los verbos de percepción física o intelectual, y se prohibe en otros casos. Por ejemplo:

Σωκράτης ἔθελε Πλατῶνα περὶ τὸν κόσμον λέγειν sería, si no me equivoco, una frase correcta, aunque con no demasiado buen estilo: "Sócrates quería que Platón hablara sobre el cosmos". Oración completiva de infinitivo en función de complemento directo no concertada.

Σωκράτης εἶπε ὅτι Πλατῶνα περὶ τὸν κόσμον διελέγετο. Esta también sería correcta: "Sócrates dijo que Platón dialogaba sobre el cosmos". Oración completiva con conjunción en función de complemento directo.

Pero estas que vienen ahora son aberraciones en el griego:

Aberración primera, con un verbo de vountad: Σωκράτης ἔθελε Πλατῶνα περὶ τὸν κόσμον λέγοντα *****"Sócrates quería a Platón hablando sobre el cosmos"*****. Aquí se pretende que el participio sea el complemento directo del verbo en forma personal, como si de un infinitivo se tratara. Imposible. El participio acompaña a Platón y la frase queda colgada a la espera de un complemento para ἔθελε .

Aberración segunda, con un verbo de lengua: Σωκράτης εἶπε Πλατῶνα περὶ τὸν κόσμον διαλεγόμενον *****"Sócrates dijo a Platón dialogando sobre el cosmos"*****. Aquí se pretende que el participio sea también el complemento del verbo en forma personal, como si se tratara de un infinitivo o una oración completiva con conjunción.

Pues no. Verbos de voluntad o de lengua exigen oraciones completivas o de infinitivo o con conjunción. Pero verbos de percepción, casi siempre...., exigen oraciones hechas a base de participios.

Ni que decir tiene que, como para nosotros no existe esta construcción de participio (a no ser casos como ᾔσθετο τοὺς φίλους δακρύοντας "vio a sus amigos llorando", aunque aquí sigue siendo mejor "se dio cuenta de que sus amigos lloraban") es mejor que la reconvirtamos a lo que es habitual en nuestro idioma.

Pero quiero que tengáis una cosa clara: el griego dice lo que dice como lo dice y no creo que le preocupe si un participio es apositivo o predicativo. Yo creo que el problema lo tenemos nosostros a la hora de buscar una traducción que sea verdaderamente buena. COSA QUE ES SIEMPRE HORROROSAMENTE DIFÍCIL DE CONSEGUIR. ASÍ QUE... PACIENCIA....

21 de Marzo, 2006, 13:56: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

El GENITIVO ABSOLUTO no es tan genitivo ni es tan absoluto, pero como lo del genitivo cae por su propio peso (claro se llama "genitivo" porque está en "genitivo", diria Pero Grullo), veamos que realmente es un quiero y no puedo, es decir, que poco tiene de absoluto.

El GENITIVO ABSOLUTO es en sí una construcción que depende de una oración que le es superior. Así que acordamos llamarlo absoluto sólo porque lo pone en las gramáticas.

El GENITIVO ABSOLUTO tiene un verbo en participio en genitivo y un sujeto en genitivo. Suele equivaler o equivale, desde el punto de vista del significado, a una oración temporal o causal, eso sí, mayormente.

καί τινος τῶν συνήθων ἐρωτῶντος

"Y al preguntar uno de sus allegados..."

"Y dado que uno de sus allegados preguntó..."

"Y como quiera que uno de sus allegados preguntó..."

"Y cuando uno de sus allegados preguntó....

Elegid la traducción que mejor convenga por contexto. A partir de aquí es una cuestión de estilo.

13 de Marzo, 2006, 15:32: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

El grec pot construir les oracions d'infinitiu de dues formes diferents:

1. Construcció personal: el subjecte és una persona, el verb té com a CD l'infinitiu.

σύ δοκεῖς τοῦτο λέγειν - TU SEMBLES DIR AÇÒ --- SEMBLA QUE TU DIUS AÇÒ.

δοκεῖς τοῦτο λέγειν - TU SEMBLES DIR AÇÒ --- SEMBLA QUE TU DIUS AÇÒ.

2. Construcció impersonal: el subjecte es una NO persona.

2. Construcció impersonal: el subjecte es una NO persona.

δοκεῖ σε τοῦτο λέγειν - SEMBLA QUE TU DIUS AÇÒ.

Recordeu que 1) no és gens habitual ni en valencià ni en castellà, i que 2) és la forma que fem servir en les llengües modernes. De manera que, com a regla pràctica, 1) la traduïrem com si fos 2).

6 de Marzo, 2006, 14:18: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Els aoristos temàtics tenen dues característiques bàsiques

1. No tenen morfema temporal.

2. Tenen vocal temàtica.

Per aquestes dues raons s'assemblen moltíssim als imperfets (en indicatiu). La diferència, però, es RADICAL: l'arrel canvia. Per això pot ser més comú dir d'ells que són irregulars.

Exemple:

Present – λέγω
   Imperfet ἔλεγον
   Aorist εἶπον

Pregunta: Per què no necessiten sigma per a marcar el temps? La resposta, recordeu, és ben lògica. L'arrel marca ja el tema verbal; afegir una sigma seria redundant.

16 de Febrero, 2006, 15:54: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

La lògica mana. Quan un text sembla tenir una estructura sintàctica complexa, quan hom no sap per on anar cal allunyar la mirada del paper o de la pissarra i veure-ho amb la ment freda.

L'ordre de anàlisi és:

1. Verbs (nuclis oracionals).
2. Nexos (separadors d'unitats oracionals).
3. Subjectes.
4. Preguntar als verbs si són transitius i donar el que demanen, la qual cosa implica....
5. Si és un verb transitiu, pot tenir com a objecte:
5.1. Acusatius o infinitius. Normalment guanya l'infinitiu.
5.2. Els acusatius restants poden ser subjecte o complement de l'infinitiu.
6. Reomplir funcions amb la resta de sintagmes, que solen ser més o menys prescindibles.
7. Els participis són adjectius concertats amb un substantiu. Poseu-hi fletxes.
8. A tot poseu-hi fletxes. La traducció es fa més fàcil: al final només has de seguir el sentit de les fletxes per incardinar la traducció.

Si has aplicat la lògica tot haurà anat bé.

Recorda que tot és una problema de hàbit i costum. Quan més paraules al diccionari busques, més ràpidament acabes trobant-les. Si no tradueixes, no saps traduir.

15 de Febrero, 2006, 14:07: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Benvolguts

Recordeu que els verbs amb preverbi afegeixen els morfemes, com ara l'augment en els temps secundaris, entre el preverbi i l'arrel verbal.

La vocal final del preverbi es perd quan coincideix amb la vocal inicial del verb, pertanga aquest a l'arrel o siga el propi augment.

Atenció a la traducció dels participis. Recordeu la teoria de la relativitat: el temps es relatiu i qui marca la pauta és el verb principal de l'oració. Els valors aspectuals els deixem aparcats: Ja vindran temps millors per a aquestes exquisiteses i per complica-nos l'existència.

Recordeu que la setmana que ve tenim un examen d'eixos de repetició i que cal no desaprofitar-lo.

Álvaro Ortolá

14 de Febrero, 2006, 12:17: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Hui en la classe hem corregit de forma ràpida els exàmens del tema de aorist i de present. Recordeu que haveu de descompondre les formes com si fereu talls i trobar la solució per pura eliminació o reducció a l'absurd. Els verbs grecs són fàcils: solament cal trobar-los el "quid" i ja està.

Hem copiat a la pissarra una fauleta sobre la cobdícia i, a propòsit d'ells, hem començant a estudiar els verbs amb preverbi. Recordeu que el sistema funciona pràcticament igual que en castellà o en valencià, llevat que els morfemes que el grec posa davant de l'arrel, continua posant-los davant de l'arrel, és a dir, entre aquesta i el preverbi. Demà ho veurem amb més calma.

Fins demà.

13 de Febrero, 2006, 15:41: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Les tasques de hui a classe han estat les següents:

1. Pronoms personals. Recordeu que la tercera persona s'utilitza poc, perquè per a ella es fan servir formes supletòries.

2. Pronoms personals reflexius. Recordeu que la tercera persona té formes sintètiques i formes analítiques.

3. S'ha acabat de traduir el text sobre "La conciencia de Pericles".

4. S'ha repartit l'examen sobre tema de present i aorist. S'ha de tornar a fer a casa i es corregirà demà mateix.

12 de Febrero, 2006, 8:40: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

En este apartado de nuestro Diario podréis conocer las incidencias diarias de clase.