Un quiasme no és una malaltia contagiosa, sinó una figura que pren el seu nom de la lletra grega X. Consisteix a disposar elements de la frase o elements del text en disposició creuada o, més senzill, com si estigueren reflectits en un mirall.

Per exemple: SATIS ELOQUENTIAE, SAPIENTIAE PARUM (molt de llengua i de seny ben poc), on tenim ADVERBI + GENITIU, GENITIU + ADVERBI.

I açò és el que teníem aquest matí en el text del Xenofont, pronom + oració explicativa, oració explicativa + pronom.