Benvolguts

AN no és una partícula subatòmica, sino un modificador del verb, una espècie de morfema verbal solt, en realitat un antic adverbi. I què fan els "ad-verbis"? Doncs, modificar els "verbis". I aquest "modalitza el verb". Verbigràcia:

ἂν λέγοιμεν – podríem dir – valor potencial

– podríem dir – valor potencial

ἂν λέγωμεν – diguem o diguérem – valor eventual

– diguem o diguérem – valor eventual

ἂν ἐλέγομεν / ἂν εἴπομεν – haguérem / hauríem dit – valor irreal

I SENSE ÀNIM DE MOLESTAR US HE DE DIR QUE S'ACOSTEN ELS EXÀMENS... JA SABEU EL QUE HEU DE FER.