A la pàgina web del Departament de Grec ( http://personal.telefonica.terra.es/web/alvarortola/ ), s'ha inclòs un vincle al nostre Tauler d'anuncis particular (el WebLog). Us recomane que la visiteu, per tal de tenir accés a tota la informació administrativa i particular que afecta a l'activitat docent de Grec.

Gràcies. Álvaro Ortolá.