28 de Febrero, 2006, 14:22: Alvaro OrtolaGeneral

Benvolgudíssimes i benvolgudíssims

Ja us podeu veure reflectits en el mirall cibernètic. Haveu eixit força afavorides/ts. No està malament.

Aneu a la pàgina web del departament (http://personal.telefonica.terra.es/web/alvarortola), després al menú "recursos humans". Després a "alumnes", encara que açò últim ja sé que sabreu fer-ho sense que jo us ho diga.

Espere que us agraden les fotos. Fins demà.

28 de Febrero, 2006, 13:39: Alvaro OrtolaGeneral

Bé, anem a veure. Que per a veure les lletres gregues haveu de copiar-vos en el directori C:\windows\fonts la font Gentium.ttf que podreu descarregar-vos de la següent adreça:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=Gentium_download

A veure si ara la sopa està més bona.

27 de Febrero, 2006, 14:27: Alvaro OrtolaGeneral

Benvolguts

AN no és una partícula subatòmica, sino un modificador del verb, una espècie de morfema verbal solt, en realitat un antic adverbi. I què fan els "ad-verbis"? Doncs, modificar els "verbis". I aquest "modalitza el verb". Verbigràcia:

ἂν λέγοιμεν – podríem dir – valor potencial

– podríem dir – valor potencial

ἂν λέγωμεν – diguem o diguérem – valor eventual

– diguem o diguérem – valor eventual

ἂν ἐλέγομεν / ἂν εἴπομεν – haguérem / hauríem dit – valor irreal

I SENSE ÀNIM DE MOLESTAR US HE DE DIR QUE S'ACOSTEN ELS EXÀMENS... JA SABEU EL QUE HEU DE FER.

22 de Febrero, 2006, 18:16: Alvaro OrtolaGriego 2º Bachillerato Diurno

Hola traductores i traductor

Doncs sí, és una seriosa preocupació com la concepció del llenguatge o de l'organització del contingut semàntic pot arribar a ser tan diferent entre els idiomes.

Per als grecs, l'objecte de la preocupació es considera com el subjecte lògic i gramatical del verb preocupar-se, mentre que la persona a la qual li preocupa alguna cosa és l'objecte verbal, en datiu.

Recordeu açò

TOUTO MELEI MOI - AÇÒ ÉS OBJECTE DE PREOCUPACIÓ PER LA MEUA PART, que és el mateix que dir JO EM PREOCUPE PER AÇÒ.

I que és més elegant dir "en allò que a la salut ateny" que "sobre la salut" (en referència al PERI HYGIEIAS).

16 de Febrero, 2006, 16:01: Alvaro OrtolaGriego 2º Bachillerato Diurno

Us he de dir que, malgrat que el text que hem traduït hui era fàcil, no es pot dir que les coses vagen del tot malament. Però no us confieu. Paràgrafs més llargs i complexos ens esperen que el que hem traduït hui d'una tacada.

El genitiu sense preposició també pot fer funció d'agent. I els participis, com a adjectius que són, poden fer-se servir com autèntics predicatius.

16 de Febrero, 2006, 15:54: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

La lògica mana. Quan un text sembla tenir una estructura sintàctica complexa, quan hom no sap per on anar cal allunyar la mirada del paper o de la pissarra i veure-ho amb la ment freda.

L'ordre de anàlisi és:

1. Verbs (nuclis oracionals).
2. Nexos (separadors d'unitats oracionals).
3. Subjectes.
4. Preguntar als verbs si són transitius i donar el que demanen, la qual cosa implica....
5. Si és un verb transitiu, pot tenir com a objecte:
5.1. Acusatius o infinitius. Normalment guanya l'infinitiu.
5.2. Els acusatius restants poden ser subjecte o complement de l'infinitiu.
6. Reomplir funcions amb la resta de sintagmes, que solen ser més o menys prescindibles.
7. Els participis són adjectius concertats amb un substantiu. Poseu-hi fletxes.
8. A tot poseu-hi fletxes. La traducció es fa més fàcil: al final només has de seguir el sentit de les fletxes per incardinar la traducció.

Si has aplicat la lògica tot haurà anat bé.

Recorda que tot és una problema de hàbit i costum. Quan més paraules al diccionari busques, més ràpidament acabes trobant-les. Si no tradueixes, no saps traduir.

15 de Febrero, 2006, 14:07: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Benvolguts

Recordeu que els verbs amb preverbi afegeixen els morfemes, com ara l'augment en els temps secundaris, entre el preverbi i l'arrel verbal.

La vocal final del preverbi es perd quan coincideix amb la vocal inicial del verb, pertanga aquest a l'arrel o siga el propi augment.

Atenció a la traducció dels participis. Recordeu la teoria de la relativitat: el temps es relatiu i qui marca la pauta és el verb principal de l'oració. Els valors aspectuals els deixem aparcats: Ja vindran temps millors per a aquestes exquisiteses i per complica-nos l'existència.

Recordeu que la setmana que ve tenim un examen d'eixos de repetició i que cal no desaprofitar-lo.

Álvaro Ortolá

14 de Febrero, 2006, 12:25: Alvaro OrtolaGriego 2º Bachillerato Diurno

Hui a classe hem acabat d'estudiar el paràgraf 18 del Xenofont. Considere que anem una mica retardats respecte del ritme que caldria marcar per acabar totalment l'obreta. Us demanaré, per tant, un esforç per avançar una mica més de pressa.

Quant als contiguts vistos hui, recordeu el pronom relatiu quantitatiu HOSOS -H -ON i que ocorre sovint que les oracions de relatiu no tenen antecedent perquè estàn substantivades. I que com a substantius poden fer qualsevol funció sintàctica en l'oració, fins i tot la d'acusatiu de relació.

Recordeu també que hi ha verbs que poden rebre dos acusatius, un de persona i un de cosa. Açò és el que passa amb l'EXELENXAI del text, amb la particularitat que la "cosa" està representada per una oració introduïda per HOS.

Por consiguiente ciertamente al menos ya me despido de hecho hasta mañana.... És a dir, que deveu recordar flexibilitzar la traducció d'eixos adverbis-partícula que són tan difícils de quadrar en les traduccions....

14 de Febrero, 2006, 12:17: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Hui en la classe hem corregit de forma ràpida els exàmens del tema de aorist i de present. Recordeu que haveu de descompondre les formes com si fereu talls i trobar la solució per pura eliminació o reducció a l'absurd. Els verbs grecs són fàcils: solament cal trobar-los el "quid" i ja està.

Hem copiat a la pissarra una fauleta sobre la cobdícia i, a propòsit d'ells, hem començant a estudiar els verbs amb preverbi. Recordeu que el sistema funciona pràcticament igual que en castellà o en valencià, llevat que els morfemes que el grec posa davant de l'arrel, continua posant-los davant de l'arrel, és a dir, entre aquesta i el preverbi. Demà ho veurem amb més calma.

Fins demà.

13 de Febrero, 2006, 15:49: Alvaro OrtolaGriego 2º Bachillerato Diurno

Hui a classe s'ha traduït la meitat del paràgraf n. 18 de l'Apologia de Sòcrates de Xenofont.

Coses que cal recordar:

1. L'article neutre grec és capaç de regir infinitius i de fer-ho a gran distància.

2. El superlatiu de l'adverbi es construeix en neutre plural. El comparatiu en neutre singular.

3. L'acusatiu de relació és una eina molt útil per representar situacions quan encara no están lligades sintàcticament a la frase, a l'espera del lloc que ocuparà en la construcció final.

13 de Febrero, 2006, 15:41: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Les tasques de hui a classe han estat les següents:

1. Pronoms personals. Recordeu que la tercera persona s'utilitza poc, perquè per a ella es fan servir formes supletòries.

2. Pronoms personals reflexius. Recordeu que la tercera persona té formes sintètiques i formes analítiques.

3. S'ha acabat de traduir el text sobre "La conciencia de Pericles".

4. S'ha repartit l'examen sobre tema de present i aorist. S'ha de tornar a fer a casa i es corregirà demà mateix.

12 de Febrero, 2006, 13:35: Alvaro OrtolaGeneral

A la pàgina web del Departament de Grec ( http://personal.telefonica.terra.es/web/alvarortola/ ), s'ha inclòs un vincle al nostre Tauler d'anuncis particular (el WebLog). Us recomane que la visiteu, per tal de tenir accés a tota la informació administrativa i particular que afecta a l'activitat docent de Grec.

Gràcies. Álvaro Ortolá.

12 de Febrero, 2006, 8:43: Alvaro OrtolaGriego 2º Bachillerato Diurno
En este apartado de nuestro Diario podréis conocer las incidencias diarias de clase.
12 de Febrero, 2006, 8:40: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

En este apartado de nuestro Diario podréis conocer las incidencias diarias de clase.

11 de Febrero, 2006, 18:12: Alvaro OrtolaGeneral

Estimadas/os amigas/os

El Departamento de Griego del IES "María Enríquez" de Gandia se suma, con este primer artículo de bienvenida, a la moda de los "Blogs". Procuraremos con esta herramienta agilizar la comunicación con la comunidad educativa y con quienes estén interesados en nuestras actividades de finalidad formativa.

Benvolgudes/ts companyes/s

El Departament de Grec de l'IES "María Enríquez" de Gandia, amb aquest primer article de benvinguda, s'apunta a la moda dels "Blogs". Procurarem, amb aquesta eina, agilitar la comunicació amb la comunitat educativa i amb qui tinga interés en les nostres activitats amb finalitat formativa.

Saludos/Salutacions

Álvaro Ortolá